Цените са ориентировъчни с включен ДДС и не е включена такса за посещение на адрес: 20 лв.
„Ключар София“ ЕООД си запазва правото след направения необходим оглед и констатация на обекта, да измени цените спрямо възникналата ситуация.